פתרונות למעסיקים

תפיסת השירות האישי

ריידלר מעמידה לרשות כל לקוח מומחה פנסיוני מקצועי ומנוסה, בעל ידע ביטוחי עשיר ומגוון. הקשר הבלתי אמצעי בין הלקוח למומחה הפנסיוני מייצר ערך רב ללקוח אשר נהנה מטיפול “בוטיק” ברמה הגבוהה ביותר.

התמחותנו בנושא תפעול פנסיוני

 • הענקת שירותי סליקה ותפעול פנסיוניים מתקדמים וטכנולוגיים
 • ביצוע תכנון פנסיוני אישי לעובד, כולל התאמת קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים
 • התאמת קרנות השתלמות וקופות גמל
 • טיפול בביטוחי חיים ואובדני כושר עבודה
 • שירות מתקדם לבחינת ביטוחי בריאות
 • פתרונות פיננסיים מתקדמים לחסכונות וכספים פנויים

הובלה טכנולוגית ושירותי סליקה מתקדמים

ריידלר סוכנות לביטוח היא מייזם משותף של שגיא יוגב. שגיא-יוגב פיתחה ומפעילה מערכת טכנולוגית מתקדמת וייחודית אשר מותאמת באופן מלא לכל דרישות הרגולציה – “ממשק מעסיקים”. ניסיון רב השנים שצברנו בנושא שירותי תפעול וגבייה למעסיקים, הידע המקצועי הנרחב, היכולת שלנו לעבוד בסביבה של ריבוי סוכנים אצל מעסיק וההיכרות שלנו בעבודה עם כל הגופים המוסדיים, מאפשרים לנו לספק ללקוחותינו שירותי סליקה ובקרה על הפקדות המעסיק ברמה הגבוהה ביותר והכל תוך סנכרון ותיאום עם כל הסוכנים הפנסיוניים שנבחרו על ידי העובדים.

מערך השירות והתפעול

עובדי יחידות השירות של ריידלר הינם הלב הפועם של מערך השירות בחברה, הם אלו אשר מתפעלים באופן

שוטף את השירות למעסיק.    כל עובד תפעול מעניק שירות לקבוצה קבועה של מעסיקים ומטפל באופן ישיר בלקוחות המשויכים לו. בצוותי התפעול אנשי מקצוע ותיקים בעלי רקע, ידע וניסיון ביטוחי עשיר.

שירותי התפעול למעסיק

 1. נעניק למעסיק שירותי תפעול  מקיפים הכוללים :
  • קבלת מידע לצורך הפקדת כספים בעד עובד לגוף מוסדי .
  • הפקדת כספים בעד העובד והעברת מידע אגב ההפקדה כאמור בתקנות 3 ו-4 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים.
  • קבלת משוב מהגוף המוסדי לצורך ביצוע בקרות על נתוני הקליטה האישיים של העובד.
  • קבלת מידע אודות יתרות פיצויים של עובד בהתייחס לתקופת חבותו של המעסיק ולצורך עמידתו  בחובותיו על פי דין.
  • הפקת טפסי עזר לטופס 161.
  • קבלת משוב מהגוף המוסדי לצורך ביצוע בקרות על מימוש הנחה בדמי ניהול או הנחה ברכישת תכנית ביטוח מפני סיכון מוות או תכנית ביטוח מפני סיכון אובדן כושר עבודה שניתנה לעובד מתוקף הסדר של מעסיק.
  • עדכון מקצועי שוטף למעסיק באשר לשינויים בשוק הפנסיוני והשלכותיהם על המעסיק.
  • צירוף עובד לקרן ברירת מחדל לפי סעיף 20 (ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל.
 2. תכנון פנסיוני אישי לעובד

 בחינת התאמת המערך הפנסיוני של המבוטח לגילו, צרכיו האישיים והמשפחתיים, פרופיל הסיכון הפיננסי שלו וסטטוס משפחתי שלו.

 • הצגה של החלופות הפנסיוניות הכוללות שילוב בין המוצרים השונים.
 • בחירה והתאמת המוצרים המתאימים ביותר לעובד.
 • ביצוע סימולציות הממחישות את ההבדל בין החלופות השונות, גובה הכיסוי הביטוחי, עלויות מצטברות לאורך השנים וחסכון צפוי לגיל הפרישה.
 • הסוכנות תפיק דוח סיכום פגישה בהתאם לנושאים שפורטו להלן שיועבר לעובד עד 14 ימים ממועד הפגישה.
 • הסוכנות תעביר למעסיק דו”ח המסכם את פיצול ההפקדות לתכניות השונות שבחר העובד.


    טיפול בעזיבות עבודה

במקרה של עזיבת עבודה ולאחר קבלת הודעה על כך מהחברה, נציג הסוכנות יפנה לעובד, ובמידה וחסר בידו מידע, יבקש אותו מהעובד או מהמעסיק. נציג הסוכנות יסייע לעובד  הפורש לתכנן את כל ההיבטים הנוגעים לעזיבה:

 • טיפול בכספי הפיצויים לרבות מילוי טופס 161 א’ 
 • הסדר ריסק זמני בתקופת מעבר בין שני מקומות עבודה.
 •   מתן הסבר בדבר אופציות לדחיית חבות המס.
 • המשך ההסדר הפנסיוני במקום העבודה החדש.
 • סיוע במכלול היבטי המס הנוגעים לעזיבת העבודה כהכנה לפגישתו במשרדי פקיד השומה