שרותי חרום – רכב וגרירה

שרותי חרום – רכב וגרירה

בכל מקרה של תקלה ברכב ואם נדרשת גרירה יש להתקשר למספר לפי חברת הביטוח שבה מתבצע הביטוח לפי הרשימה

  • למבוטחי איילון– להפנות לקוח איילון 6677* , 072-2228677 .
  • למבוטחי הפניקס– להפנות לדרכים 2008* , 03-5761205 או לחברת שגריר 8888 * ,03-5105070
  • למבוטחי מגדל להפנות ל פמי – 6560* , 03-9535611   או שגריר 8888*  ,03-5105070
  • למבוטחי הראל להפנות לשגריר- 8888*  ,03-5578888  או להפנות לדרכים 2008*  , 03-5761205
  • למבוטחי שומרה – יש להפנות לשגריר: 8888* , 03-5578888 .
  • למבוטחי שלמה – יש לפנות למוקד שלמה 6448 * .
  • למבוטחי ביטוח חקלאי להפנות לשגריר 8888* , 03-5578888 .

***  ספק חיצוני –   זברה 2113* או 03-5105070