שרותי חרום – נזקי צנרת

מספרי חירום לטיפול בפיצוץ בצנרת ונזקי מים

בכל מקרה של פיצוץ בצנרת או נזק מים יש להתקשר למספר הטלפון לפי חברת הביטוח שבה מתבצע הביטוח לפי הרשימה

  • למבוטחי מגדל – “פמי” 1-800-600-622 6560* או ש.כ.ל 8888*
  • למבוטחי הראל– להפנות לחברת מילגם בטלפון 5041*
  • למבוטחי שומרה להפנות לשח”ר 5420*, 1-700-700-420
  • למבוטחי איילון – להפנות לשח”ר 5420* , 1-700-700-420

הערה חשובה! : במידה ולקוח אינו יודע באיזו חברת ביטוח הוא מבוטח, יש להפנותו לכל הספקים הבאים לבדיקת זכאות:

  • שח”ר 5420*, 1-700-700-420
  • פמי פרמיום 6560*
  • ש.כ.ל 8888*

למבוטחי פניקס– להפנות ל “אמינות” מקבוצת שח”ר  5420*